Правы спажыўцоў - кожнаму

3485 просмотров

Абарона правоў спажыўцоў з’яўляецца важнай задачай, што стаіць перад нашай дзяржавай, што на практыцы рэалізуе канстытуцыйную норму аб тым, што Беларусь з’яўляецца сацыяльнай дзяржавай.

Але ў дадзены час Закон Рэспублікі Беларусь ад 9 студзеня 2002 года № 90-З “Аб абароне правоў спажыўцоў” не ў поўнай меры рэалізуе гэту канстытуцыйную норму.

Дзяржаўнымі мовамі ў Беларусі з’яўляюцца беларуская і руская мовы. Як вынік, частка насельніцтва дрэнна валодае, альбо зусім не валодае беларускай мовай, у сваю чаргу ёсць і тыя грамадзяне, што дрэнна валодаюць, альбо зусім не валодаюць рускай мовай.

У той жа час норма закона “Аб абароне правоў спажыўцоў” у сённяшні час вызначае, што інфармацыя аб тавары павінна быць даведзена да спажыўца на беларускай або рускай мове.

У выніку здараюцца выпадкі, калі грамадзянін Беларусі, што не дастаткова валодае беларускай мовай, атрымоўвае інфармацыю аб тавары па-беларуску, альбо грамадзянін Беларусі, што не дастаткова валодае рускай мовай, атрымоўвае інфармацыю аб тавары па-руску, у выніку чаго не разумее сэнс напісанага, што ў выніку можа прывесці да трагічных вынікаў. Гэта ў першую чаргу магчыма пры выкарыстанні медыцынскіх прэпаратаў, складанай бытавой тэхнікі, хімічных сродкаў, харчовых прадуктаў і гэтак далей.

Для поўнага забеспячэння правоў спажыўцоў і іх бяспекі неабходна забяспечыць у заканадаўстве норму, паводле якой інфармацыя аб таварах даводзілася да спажыўцоў на беларускай і рускай мовах адначасова.

Для гэтага неабходна карэктыроўка пункта 9 артыкула 7 і пункта 4 артыкула 8 закона “Аб абароне правоў спажыўцоў”.

На падставе выкладзенага необходны змены ў закон “Аб абароне правоў спажыўцоў” у наступнай рэдакцыі:

Статья 7. Информация о товарах (работах, услугах)

9. Информация, предусмотренная пунктами 1–8 настоящей статьи, на белорусском и русском языке четким и разборчивым шрифтом доводится до сведения потребителя в документации, прилагаемой к товарам (работам, услугам), на потребительской таре (упаковке), этикетках или иным способом, принятым для отдельных видов товаров (работ, услуг). Информация, сообщенная или переданная на иностранном языке, считается непредоставленной, за исключением случаев, когда она была сообщена или передана на иностранном языке по желанию потребителя.

При реализации потребителю товаров (выполнении работ, оказании услуг) по образцам, описаниям товаров (работ, услуг), содержащимся в каталогах, проспектах, рекламе, буклетах или представленным в фотографиях или иных информационных источниках, в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет, до момента заключения договора информация, предусмотренная подпунктами 2.1, 2.5, 2.6 и 2.9 пункта 2 настоящей статьи, а также информация о сроке доставки товара (выполнения работы, оказания услуги), цене и об условиях оплаты доставки товара доводится до сведения потребителя в этих информационных источниках, в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет. Иная информация, предусмотренная подпунктами 2.2–2.4, 2.7, 2.8, 2.10–2.12 и 2.15 пункта 2 настоящей статьи, до момента заключения договора может доводиться до сведения потребителя в устной форме.”

“Статья 8. Информация об изготовителях (исполнителях, продавцах)

4. Информация, предусмотренная пунктами 1 и 2 настоящей статьи, доводится до сведения потребителя на белорусском и русском языке. Информация, сообщенная или переданная на иностранном языке, считается непредоставленной, за исключением случаев, когда она была сообщена или передана на иностранном языке по желанию потребителя.”

Дэпутат Уладзімір Шыцько, заслужаны настаўнік Беларусі, былы дырэктар Віцебскага кадэцкага вучылішча, што з’яўляецца намеснікам старшыні парламенцкай камісіі па бюджэце і фінансах паведаміў наступнае:

«Благодарю Вас за неравнодушие и инициативу в отношении изменений в законодательстве Беларуси в части правового урегулирования вопроса о доведении до ведома потребителей информации о товарах на двух языках.

Сообщаю Вам, что в случае вынесения соответствующего законопроекта на рассмотрение Палаты представителей, данный проект будет мною поддержан.»

Як бачым, прапановы знаходзяць водгук сярод дэпутатаў, што дае падставы меркаваць аб тым, што прапанаваныя змены будуць бліжэйшым часам прынятыя.

Комментарии правила